Olivový olej

Základní fakta o olivovém oleji

Olivový olej je typickou součástí středomořské kuchyně a již od nepaměti je nesmírně ceněným artiklem. Větvička olivy byla starobylým symbolem míru. Ve Španělsku nebo Itálii je základní součástí při připravování jakýchkoliv pokrmů. V posledních letech stoupá jeko obliba i v českých domácnostech. Olivový olej obsahuje nenasycené mastné kyseliny, antioxidanty a vitam a jižk, D, E, Knti pr obrnenaašemuroj"avjakvelmi pr spěŭ j.>

Zákpůsob olylýtrong>

Olivový olej je sáklchní z adsdůivovémch nebh hní jamlivovy sátrhajjakbuďtradka jam způsobmírás ceno Ittláse jam dlouhsoutystmá vvičstřero. Vti potkyspadajjaká rozpr sedomnh domtkychet podřero. VěSklizeňtrní odříjnaká nícitaklavisl seinaa odrůda jistupni zral sei. Potkyssávy byloči přa rozemeloujižč uru.stýmyká nisů, kde vznikí o je. Tenssápoiprefileroní jakplnjaká lahst. Abyla stazychoní a kvalio ol jeevitašechmyklá.pntavy bnoshsahujž ma, musjakbýtej je vyh hní ká čtyř dnůivdřkliz ce. Na olylu 1 nie ivovém oobli jeevsáspotpreb nen5-6 kgivov.>

Zádejnukcetrong>

Olianělsku nbrnenaejvvišjam svviĽ olm olylcmíi extantéremivovém oobli jee. 43,8% svviĽ o pr nukceivovém oobli jeevpochákl zpanělsku na. 75%li jeevvyrábým ooblvpanělsku nebpochákl z Andalusie, zjmé a z pr vontie Jaé . Mezi dalšja olznam kyspět prel kucibaic",spatří Kic",lie-La Mancha, ExtremaduravitKatalán nb. Dalšjami důležitolmi pr nué a vvovém oobli jeevč lii jevitŘeu s.>

ZáDskue javvovém domi jeůtrong>

Olivový o  i jeevsáda ljav a els"n ku, rafinova kysisti si.>

<A. Extra els"n k o je. Pls"n k o vý olej je s voln elinyo přmé ceno od 0.8 gv a 100 gvvset cenklca kiprjamo z adsdůivovémch ne,i přo obod olylcena syioužityiouzenu-chanou kyspostupy. Nejvyššja kvalioustnjjavvojeevh hna kysbez aecek. Játblvaic" cenči p šťlavanklca k z vov. Zychoníní si dokonalé chuť o vaic" seinaviro.a.i>

 • B. Pls"n k o je. Pls"n k o vý olej je s voln elinyo přmé ceno od 2.0 gv a 100 g. Postupko oblklchní jaktatuej kýco u extra els"n koob.i>
 • Clivbysej kels"n k o je. Pls"n k o vý olej je s voln elinyo přmé ceno od 3,3 gv a 100 gvvset ce.i> >

  ZáDeguongaceivovém domi jeůtrong>

  OliNejdprjavptypipreba odlišitejchu kní jakvddeguonace. Deguonaceivovém domi jeůktatenzorou k lytiolza, ktersoupronída jjavvdes.njakeguoná.ski. Deguonaceitypiedyarobndardizova kuproces hodnoce java katalogizaceivovém domi jeů.>

  Olivový o i jeevtnjjavt přtenzorou k znaky, kterkyssápovažujjavzi pozitiv java kterkyssáobvym. ect-vujjavvpvvišjančinu-išjanru.pre u každ ooblels"n koobvvovém oobli jee:>

  Oli2. Hskk sen–vvaic" se, ktersou. Vžmenziznamsyct v úch. Opoongannoshsjazyna. Jak zele k, tak serní o baitypvmborm olevit uhokkk, i pr obrsáproiprjamouspotpreb uvovueevitzbvueevhskk sei. Hskkk chuťvveji

  ZáOdrůd vvovtrong>

  OliSenzorou k vaic" seinaejz kma jšjashsanaejdůležita jšjashsodrůdvo b, z kterk domsávpanělsku nebvyrábjavvovém eji

  <Picualn–vvny,ctatusbi ja, int" ziv javivoc k chuťvitaů ce,viro.atou k,hokkk,edomo cenštitkyvj.ivoje typvjes.njká studsykuchyně a ,alátů, gazpacha, a maso aká různh domdupnh domtmů. V poydržjavipvjctatmjž mři přvyso kysteadsacena uchoníní si veškerkyskvalioy.i>

 • Arbequi a –vmíloatusbi ja, int" ziv javivoc k chuťvitaů ce s iprjachujanrbndljava si jartposttea jam iro.at Větjes.njká studsykuchyně a ,alátů, dezert Vti naatmjž m. Játrjchu pii j olei. Vžkcntnrblé stopyvhskk sei, kterkysašak mohsouta kysúplncenhycet.i>
 • Hojink" ca –vlehcehokkk,ruejvoc chuťvitaů i. Jáurse hkyvncenktatmjž m, k olylcenchleba a k olylcencukrm ava kladusků.>
 • Cs.nicabran–vvny,ctatusbi ja, int" ziv javioje, kterk typá ji pru. ynštitkyvjva hokkk.>
 • Picuaá –vsladkoleivyníž mvioje, ivoc k chuťvitaů ce ruespouonouzlbarv m.>
 • L"chín –vlehcehokkk,urse kipreníž cenoaatmjž m.>
 • Verdialn–vsladkol,nasypřaůbechokkk,ruejvoc chuťvitaů i.>
 • Empeltren–vvny,ctatladkol,nmíloatusbi ja.i> >ZáNejlepšjanoový o i jeetrong>

  OlivrganozaceiWorld’s Bechevove Oils každoros cenvyhkyš nen50naejlepšjadomi vém domi jeůkpdomo jadomsvviĽ oldom olylc V pJco nejlepšjanoový olej je typ ceiv pktechpoolcenoznační kj obsad Almazaras de la Subbetoua S.L. z Andalusie, –vRonten de la Subbetoua – Alamoda. Na dalšjadomru.stedomsáumisťutmřiovidelncenledních letpvitechoový o i jee Masía el Altcho ItCic",lloade Cls"naětjdníny pto neklavislé souacežkdokazutm, pkšělsku no i vý o i jee č oiovdouty nejlepšjanoaatvvice. Viovnjakesítcersáamuru.stil tydi mvioje z jiykuczemce.i>

  ZáOový olej je aroj"avjatrong>

  OliKonzumaceivovém oobli jeevpr spjavuenašemuroj"avja. Pomíhuesnižonct rizico kardionc nelárch letchoyl,esnižueevhlng": chi jsterslebv krvinavzlepšueevčin setrínícíoblúchrojja. Ta kyszvcalutatuárcu přa zlepšueevkvaliouspechinavvaiců.>

  v class="clear">

 • v id="coin-nts/fe"

  < float>
  i MAIn ">
  i MAIaent" c
  i MAI HEAncontent" c
  ea> iv> SIDEBA->
  vfootid="topfootidsideba
 • OliAberh UsUhoen nulla mi, e">< imperdi>< s VěNam lacus ligula, v syctisvvny aliqu>< eu, v syctisvtaiguevtngnaěSed rutrum faucibus s Vper.>
 • >
 • OliReé a C-nts/fe
 • >
 • OliMeta
 • > id="topfootid-wrlass="widfoot-wrli id=ss="button_2 menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-308">Úvod
 • E-Shop
 • Prodejny
 • Josper
 • O nás
 • Kontakt
 • class="clear">> ea> iv> SIDEBA->
  v id="coin-pyrt":"1 i class="contapyrt":"t"> Capyrt":" &tapy; 2012-3/12 href="http://www.sabores.cz/" ti>ores_Pr.> i class="confootidt"> ea> iv> 'vv> > vv> > ript> (cript>